top of page

Our Expertise

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me.
It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start
adding your own content and make changes to the font.
Данъчна класа

Много често хората не са сигурни коя данъчна класа са. Ето и възможностите:

- 1 данъчна класа - Steuerlkasse - несемейни

- 2 данъчна класа - Steuerlkasse - самотен родител

- 3 данъчна класа -  е винаги в комбинация с 5 данъчна класа. Членът на семейството, който е с по-високи доходи получава 3 данъчна класа, респективно другият член получава данъчна класа 5.

- 4 данъчна класа - за семейни с приблизително еднакви доходи

- 6 данъчна класа, получавате когато вече имате едно работно място и започнете втора работа. И в двата случая трябва да заплащате социални осигуровки.

IT Management

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

 

Globalization

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

Corporate Finance

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

Sustainability

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

Corporate Development

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

 

bottom of page