top of page

Einkommensteuererklärung

Genießen Sie Ihre Zeit, währen wir uns um Ihre Einkommensteuererklärung kümmern:

Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

 

Какви документи да приготвим за подаването на данъчна декларация:

 

- Lohnsteuerbescheinigung- това е служебната бележка от работодателят за предходната година

- Служебна бележка от

  • здравната каса, ако сте били в болничен повече от 6 седмици

  • За майчинство

  • От трудовата борса, ако сте бил безработен

- Полици на застраховките, за изминалата година

- Решение за пенсия

- Полица за допълнителни пенсионни застраховки Riester und Rüruprente

- Касови бележки, фактури за престой в болница, медикаменти, зъболечие

- Nebenkostenabrechnung - изравнителна бележка за разходи по апартамента: градинар, чистачка, коминочистач, домоуправител

- При ремонтиране, саниране на жилището биват приспадани разходи за услуги- фаянс, теракот, паркет, боядисване, монтиране на кухня и др. Фактурата трябва да бъде задължително заплатена по банков път. Материалите НЕ се вписват като разход

- Фактури от : Детегледачка, детска градина, ясла

- Квитанция ако сте правили дарения

- Фактури от адвокат при развод

- Разходи по погребения

- Разходи от ПТП

- Преквалификация, обучения и др.свързани с работата

- Командировки, които не са заплатени от работодателят

- Пътни разходи до работа - билети, карти или км в едната посока, ако пътувате със собствен автомобил

- Материали за работа:

  • работно облекло, инструменти, компютър, др.

- Удостоверение за ЕС – Bescheinigung EU

- Данъчен номер – Steuernummer

- Идентификационен номер – Steuer ID

- Свидетелство за брак

- Акт за раждане на дете

 Това не е пълната листа. За повече информация потърсете нашите съветници на www.bul-tax.de

Възстановяване на данъци, връщане на данъци от Германия, Данъчна класа в Германия, Детски надбавки в Германия, Данъчно облагане в Германия

Изготвяне на данъчна декларация, Срокове за подаване на данъчна декларация в Германия, Разходи касаещи данъчна декларация в Германия

Diese Aufzählung ist nicht vollständigt! Für eine individuelle Steuerberatung vereinbaren Sie einen Termin bei uns für ein persönliches Gespräch!

bottom of page