top of page

Einkommensteuererklärung

Genießen Sie Ihre Zeit, währen wir uns um Ihre Einkommensteuererklärung kümmern:

Задължителни документи за изготвянето на Вашата данъчна декларация: Website-Titel

- Годишен работен фиш (електронна служебна бележка )

Електронна служебна бележка

- Парични помощи за безработни - / майчинство - / несъстоятелност - /  болнични

- Пенсии

- Пенсионно оведомителни решения по параграф § 22 Nr. 5 EStG

- Доказателства за инвалидна пенсия / за вдовци и вдовици / пенсия по старост / частна пенсионна застраховка

- Инвестиционни доходи

- Доказателства относно спестовни книжки / спестовни влогове / акции / отчети за доходи

За децата:

- Данъчен идентификационен номер / Kindergeldkasse

- над 18 години: служебна бележка от учебното заведение

- под 1 година: Свидетелство за раждане - от чужбина: удостоверение за семейно положение

- До 14 години -се признават разходи като - такса за детска градина и ясла, детегледачка (фактурите са задължителни)

данъци, данъчна декларация, декларация, счетоводител,щоерклас,

danak, danachna deklaraciq, deklaracia, danyk, steuer, steuerklas,steuerklasse, danyk, danak, данък Германия, данъци германия,данъчно възстановяване от Германия, Данъци в Германия, Данъци, Каква е моята данъчна класа в Германия? ... Данъчно облагане в Германия,Изготвяне на годишна данъчна декларация за физически лица, Немската данъчна система, данъчна декларация, Данъци от Германия, Какви данъци могат да бъдат възстановени, данъци в германия заплата, колко е ергенския данък в германия, щоер класа в германия, данъчна система в германия, данък общ доход в германия, германия данъци осигуровки, Открийте Вашата ‘Steuerklasse’ в Германия,Lohnsteuerklasse, Steuerklasse, променя моята ‘Steuerklasse’ в Германия, Данъчно облагане в Германия, Данък върху трудовото възнаграждение, данъка върху дохода на физическите лица,

щоер класа в германия, Как се сменя щоер клас, Данъчен калкулатор за Германия

как да си попълня данъчната декларация в германия

документи за връщане на данъци от германия

Възстановете надплатените си данъци от Германия

Ако сте работили в Германия, имате право да възстановите значителна част от платените в Германия данъци. 

Връщане на данъци

Възстановяване на данъци 

Данъци

Германия

Декларация 

Steuer

Steuererklärung 

Einkommen 

Steuerklasse 

Щоър класа

как да си попълня данъчната декларация в германия

документи за връщане на данъци от германия

условия за връщане на данък

данъци в германия заплата

данъчни класове в германия

данъчно облагане в германия

данъчна система в германия

колко е ергенския данък в германия

bottom of page